BERNT BERNANDER
Personuppgifter:

Efter avslutad tjänst vid FNs Utvecklingsprogram (UNDP) 1991, med biträdande generalsekreterares grad, var Bernt Bernander FNs specielle representant i Irak, från april 1991 till januari 1992, med uppgift att koordinera FNs humanitära bistånd till Irak efter Gulf-kriget.

Bernander var senare ansvaring för koordineringen av internationell hjälp för Kambodjas återuppbyg- gnad, och förestod därefter den internationella nödhjälpsinsatsen i Mozambique under FNs freds- operation i landet 1993.

Bernt Bernanders karriär inom det internationella utvecklingssamarbetet ägnades UNDP, där han blev en av dess biträdande chefer 1988, med biträdande generalsekreterares grad. Han hade dess-förinnan tjänstgjort på UNDPs fältkontor i Asien och Afrika, och under 1970-talet var han UNDPs lands-representant i Zaire och Etiopien.

Åren 1980-83 var Bernander chef för Mekongkommittens sekretariat i Bangkok som verkar för ett rationellt utnyttjande av Mekongflodens resurser och för en bättre samordning av utvecklingsinsatserna på bifloderna i kommittens medlemsländer i Sydostasien, Kambodja, Laos, Thailand och Vietnam.

Från 1983 framåt var Bernander chef för Office for Project Services (OPS), UNDPs projektutförande avdelning. Under hans ledning växte OPS till en allt mer betydande organisation i det internationella utvecklingssamarbetet, med en ökning av årliga programutlägg under en femårsperiod från USAdollar 70 miljoner per år till över 300 miljoner.

Bernander trädde i FNs tjänst 1962 som handläggare av politiska och ekonomiska ärenden i FNs fredsoperation i Kongo. Dessförinnan var han verksam i den svenska dagspressen som utrikesredaktör vid Göteborgs-Tidningen.
Bernander studerade språkvetenskap vid Göteborgs universitet och tillbringade ett år i Frankrike vid Sorbonne, samt gjorde kortare studiepass i Spanien och Italien. Han avlade fil.lic-examen i romanska språk 1958. Han är gift och har två barn

templatemo about 03
BIONOTES
IN ENGLISH
After retiring from the UNDP in 1991, with the rank of Assistant Secretary-General, Bernt Bernander served as Special Representative....
templatemo about 04
NOTICE BIOGRAPHIQUES
Après avoir pris sa retraite de PNUD en 1991, avec le rang d'adjoint au secrétaire-général des Nations Unies....
Copyright © 2015 Ad Hoc partner | Design: Ad Hoc partner design studio