Portfolio         Bernt Bernander Africa Safari 1961<i>click on button to Start gallery - klicka på knappen för att starta bild galleriet </i> <i> Follow the Afica Safari in images - Följer Safari resa med bilder </i> <i> Ready to leave on the Congo-Cairo safari, an 8000 km venture <br> <br>Redo för avfärd på den 8000 km långa Kongo till Kairoäventyret</i> <i> My companion Lennart Freij at the Kasenga ”ferry” crossing to Zambia <br> <br>Medresenären Lennart Freij på “färjan” vid Kasenga över floden till Zambia </i> <i> In all places along the way we are welcomed by village children <br> <br> Överallt på vägen hälsar bybarnen oss välkomna </i> <i> Break at the Tanzania border to admire the panorama <br><br> Rast vid Tanzanias gräns för att beundra utsikten</i> <i> Pitching camp at a unique baobab forest <BR><br>Vi slår läger i en pittoresk baobabskog </i> <i> Inflatable mattresses and tent from car roof to ground pegs <br><br>Uppblåsbara madrasser och tält fäst vid biltak och med tältpinnar </i> <i> Engine trouble ahead for mechanical amateurs <br><br>Tidigt motorkrångel för mekaniskt okunniga </i> <i>In Dar-es-Salaam there are workshops, other attractions also on offer <br><br> I Dar-es-Salaam finns verkstäder, omnejden har också andra attraktioner</i> <i> Political demonstrations on Zansibar <br> <br>Politiska demonstrationer på Zansibar </i> <i> Excursions on outrigged boats <br><br>Utflykter på utriggade farkoster </i> <i> As everywhere interested children <br><br> Överallt nyfikna barn</i> <i> The fire wood carrier vid Moshi <br><br> Kvinna med börda av spisved <i>                                                              Next: Climbing of the kilimanjaro         <br> <br>                                                            Nästa: Bestigning av klimanjaro </i>
Responsive design - layout & Images editing - by Addesio.eu - copyright - Bernt Bernander - script by Dheutlemeu